Životopis

Rakousko-Uhersko

Životopis české spisovatelky, symbolu novodobé české prózy. Autorka slavného díla Babička.

Rakousko-Uhersko

Životopis rakouského císaře, krále českého, uherského, lombardského, benátského, dalmátského, chorvatského, slavonského a markrabě moravského.

Anglie, Angličan

Životopis čelního představitele romantismu a jednoho z největších evropských básníků Lorda George Gordon Noel Byrona.